Пеня чи інфляційні збитки - що чекати боржникам?

Верховний Суд України поставив крапку відносно питання санкцій, що потрібно застосовувати до тих боржників, які не сплачують за житлово- комунальні послуги: накладати пеню чи інфляційні збитки.

На спільному засіданні Судових палат у цивільних та господарських справах 30 жовтня 2013 року Верховний Суд України розглянув справу №6-59цс13, предметом якої було стягнення заборго­ваності за оплату послуг з утримання будинку та прибудинкової території із застосуванням ч. 2 ст. 625 ЦК України - стягнення заборгованості з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахо­ваних на суму заборгованості.

При розгляді цієї справи, Верховний Суд України зробив висновок про те, що наявність такого виду відповідальності за несвоєчасне здійснення оплати за житлово-комунальні послуги як пеня (п.10 ч.З ст.20 Закону України "Про житлово-комунальні послуги") не виключає нарахування на суму боргу індексу інфляції та 3 % річних (ст. 625 ЦК У країни).

Крім того, зі змісту рішення випливає, що відсутність договору як єдиного документу в письмо­вому вигляді не є перепоною для стягнення не тільки основної суми боргу, а й втрат від інфляції та 3% річних.

При цьому, висновки Верховного Суду України, викладені в рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення, є обов'язковими для застосування усіма судами.

Розгляд заяв про стягнення боргу з ураху­ванням індексу інфляції та 3 % річних наразі проводиться судом за спрощеною процедурою, в порядку наказного провадження. Наказне провад­ження передбачає розгляд лише заяви про стягнення боргу та доданих до неї заявником документів. У боржника пояснень по справі не запитують та в судове засідання не викликають.

У такому випадку, про судове рішення можна дізнатися лише після його направлення боржнику. Сума додаткових нарахувань індексу інфляції та 3-х відсотків річних залежить від періоду виникнення боргу та в середньому становить 30% від основної суми боргу.

До відома! Стаття 625 Цивільного кодексу України

  1. Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.
  2. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Листопад 2013 року