Довіряй, але перевіряй: повірка побутових лічильників води

Крапля камінь точить, копійка рубль береже - об'єдналися два прислів'я, коли споживачі почали встановлювати квартирні лічильники води.

Як показує досвід, лічильники води дозво-ляють економити воду, а також, немало коштів. Споживач сплачує за реально спожиту холодну та гарячу воду, до того ж він сам регулює об'єми її використання. Вимоги до лічильників води, які застосовуються для комерційного обліку в Україні, встановлює Технічний регламент щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2009 №332.

Щоб лічильники води не виходили з ладу і зберігали свої метрологічні характеристики, їх треба правильно встановити. Встановлення лічильників мають здійснювати спеціалізовані організації, які мають у цьому досвід. Лічильник води - складний технічний пристрій, який з часом зношується та зазнає впливу з боку зовнішніх факторів, таких як зношення матеріалів, сторонні елементи у воді тощо, які змінюють його метрологічні характеристики. Оскільки покази лічильників води використовуються під час розрахунків у сфері комунальних послуг між споживачем та постачальниками послуг, лічильники повинні зберігати свої метрологічні характеристики. Згідно Закону України «Про метрологію та метро¬логічну діяльність», вони підлягають обов'язковій повірці. Під час повірки встановлюється придатність лічильника до застосування на підставі результатів контролю їх метрологічних характеристик. Якщо метрологічні характеристики не виходять за допустимі межі, лічильник визнається придатним.

Фахівці наголошують, що твердження стосовно того, що похибка лічильника води не збільшилась, оскільки через прилад пройшов невеликий об'єм води, хибне, оскільки фактором погіршення метрологічних характеристик лічильників є не об'єм води, а інтервал часу роботи приладу, протягом якого він повинен зберігати свої метрологічні характеристики, та умови, при яких функціонував лічильник.

Досвід проведення повірок квартирних лічильників води свідчить, що під час повірки бракуються як лічильники з великим об'ємом води, що пройшла через них, так і з малим її об'ємом. Це викликано тим, що за великих об'ємів на прилад негативно впливають одні чинники, а за малих об'ємів або відсутності витрат води - інші.

Для комерційного обліку можуть застосо-вуватись лічильники води, типи яких занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки України. Власники лічильників зобов'язані своєчасно, з урахуванням установлених міжповірочних інтервалів (тобто певного інтервалу часу між двома послідовними періодичними повірками), подавати прилад на повірку. Міжповірочний інтервал складає З або 4 роки залежно від типу лічильника води. Тобто, раз на 3 або 4 роки необхідно віддавати лічильник на повірку, оскільки покази лічильників, термін чергової повірки яких сплинув, не можна використовувати для розрахунків оплати за спожиту воду.

Якщо лічильник вчасно не повірений, його показники не можна застосовувати у розрахунках, і нарахування, у такому випадку, будуть здійснюватись за методом, який застосовується для квартир без індивідуальних приладів обліку води, тобто, на основі будинкових засобів обліку води або за нормами.

За матеріалами сайту ДП »Укртестметстандарт»: http://www.ukrcsm.kiev.ua/

05.04.2014

Перевірка квартирних лічильників води

У зв'язку із численними запитаннями споживачів нагадуємо про те, що з березня 2013 року по Шевченківському районі розпочалося проведення технічних та профілактичних оглядів квартирних лічильники гарячої і холодної води та зняття контрольних показників з них.

При цьому проводиться перевірка паспортів на лічильники та звірка оплачених та фактичних показань лічильників. Перевірка виконується працівниками КП «Центр обслуговування споживачів Шевченківського району» (КП УЖГ). Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», споживач зобов'язаний забезпечити доступ представникам виконавця до приміщення, де знаходяться засоби обліку за наявності в них відповідного посвідчення. При цьому на працівників виконавця/виробника покладається обов'язок поважати права споживачів, перебувати (відвідувати) тільки в тих приміщеннях, де розташоване обладнання, перевірка, ремонт, огляд якого відбувається.

У випадку ненадання доступу до лічильників споживачам будуть проводитись нарахування за будинковим лічильником води а у випадку його відсутності - за нормою.

Просимо заздалегідь знайти паспорти на Ваші лічильники та перевірити чи не закінчився термін придатності лічильників до застосування (повірки).

За консультаціями щодо повірки Ви можете звертатись по відділу контролю водомірних вузлів за телефоном 591-56-82 або до нашого контактного центру за телефоном контактного центру 591-56-81.

08.11.2013

Повірка квартирних лічильників холодної та гарячої води

Останнім часом у засобах масової інформації часто обговорюється питання повірки квартирних засобів обліку. Ми також вирішили не обійти осторонь це актуальне питання. Що ж таке повірка?

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» визначає наступне:

"Повірка засобів вимірювальної техніки - є встановлення придатності засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, до застосування на підставі результатів контролю їх метрологічних характеристик."

Тобто, метою повірки є з'ясування, чи відповідають характеристики лічильників регламентованим значенням і чи придатні вони до подальшого застосування.

Як часто потрібно повіряти лічильники?

В залежності від типу лічильника міжпові-рочний інтервал становить 3 або 4 роки. Міжпові-рочний інтервал та дату наступної повірки Ваших лічильників можна визначити згідно даних паспорту на лічильник.

Хто має повіряти лічильники?

Слід зазначити, що це питання наразі в Києві не визначене. Проте, згідно порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. N 869, «витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку води та теплової енергії, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки, визначаються відповідно до укладених договорів між виконавцем та субпідрядником, який виконує зазначені послуги, з розрахунку на один квартирний засіб обліку води та теплової енергії і нараховуються щомісяця споживачеві у складі послуги залежно від кількості таких засобів обліку шляхом додавання плати за проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів обліку води та теплової енергії, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки, до загальної вартості послуг.»

У лютому 2013 року Вищий адміністративний суд України підтвердив правомірність включення до тарифу з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій послуги з повірки, в тому числі демонтажу, транспортування, безпосередньо повірки та монтажу після повірки.

Таким чином, тариф на повірку може бути включений лише до складу послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій та має бути розрахований виконавцем послуг з повірки.

Проте, як вже зазначалось раніше, виконавець таких послуг у Києві не визначений і відповідно у тариф такі витрати не включені. В той же час, законодавство забороняє застосовувати не повірені засоби обліку.

У такому випадку споживач може сам визначити - чи чекати коли питання виконавця в місті Києві вирішиться, чи самостійно перевірити придатність своїх лічильників до застосування.

Щоб зробити повірку самостійно потрібно наступне:

  1. Запросити представника виконавця послуг з водопостачання для зняття контрольних показників лічильників.
  2. Після цього зняти лічильники. Аби не виникло проблем із водою за період відсутності лічильників і після встановлення, демонтаж та монтаж після повірки лічильників має поводити спеціалізована організація. Відвезти на повірку може безпосередньо сам споживач. Зараз є чимало організацій, які виконують такі роботи у комплексі, "під ключ".
  3. Отримати результати повірки та, у разі придатності лічильника, встановити його.
  4. Після цього лічильники потрібно поставити на абонентський облік шляхом опломбування та складання відповідного акту.

Подати заявку на зняття контрольних показників та опломбування після повірки можна за телефонами: 591-56-81 або 591-56-82.

06.09.2013